Contact
Loes van Marlestraat 14
1382 ML Weesp
Bezoekersinformatie

Privacy statement

Waarom deze privacyverklaring?
Deze Privacyverklaring is bedoeld om je in het kader van de wet AVG uit te leggen hoe TrailBlazers met je persoonsgegevens omgaat. Vanwege de juridische status van dit document, ontkomen we niet aan formeel taalgebruik her en der. We willen je echter ook zo simpel mogelijk uitleggen hoe we met je gegevens omgaan en waarom we dat zo doen. We horen graag of dat ook gelukt is. Reacties op deze privacyverklaring kun je sturen per e-mail naar info@trailblazers.nl.

Waarom TrailBlazers je gegevens nodig heeft?
TrailBlazers verwerkt je persoonsgegevens in het kader van onder andere het afhandelen van contactverzoeken, het tot stand komen van mogelijke dienstverlening, uitvoeren van een afgesproken dienstverlening en sollicitatieprocedures.

Hoe lang TrailBlazers jouw gegevens bewaart?
TrailBlazers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Deelt TrailBlazers mijn gegevens met derden?
TrailBlazers verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of jouw organisatie, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@trailblazers.nl. TrailBlazers streeft ernaar om binnen een week en uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek te reageren.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens bij TrailBlazers beveiligd?
TrailBlazers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TrailBlazers maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door TrailBlazers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met via info@trailblazers.nl.

Maakt TrailBlazers gebruik van Google Analytics?
De website(s) op het domein trailblazers.nl maken gebruik van Google Analytics-cookies om bezoek aan de website te meten. Hiertoe is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Trailblazers B.V. heeft de volgende zaken gedaan om je privacy zoveel mogelijk te beschermen.

  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd
  • ‘gegevens delen’ is uitgezet
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor vragen, bezwaren, zorgen of suggesties over deze privacy-verklaring kun je TrailBlazers B.V. als volgt bereiken:
Per e-mail: info@trailblazers.nl

Per post:
Loes van Marlestraat 14
1382 ML Weesp
Nederland