>
Contact
Loes van Marlestraat 14
1382 ML Weesp
Bezoekersinformatie
01-12-2023

Wat ben ik nu eigenlijk? Scrummaster of Teamcoach?

Ken je dat? Je bent Scrummaster en zit op een verjaardag of een ander feest en je krijgt de vraag: “Wat doe jij eigenlijk voor werk?” Je legt dan uit dat je Scrummaster bent, maar krijgt daarin altijd de reactie: “Oké, wat is dat?” En ja, wat zeg je dan? Ga je uitgebreid vertellen wat je de hele dag doet, wat scrum inhoudt? Meestal is mijn antwoord: “Het is een soort teamcoach”. Maar is dat wel zo? Wat is dan het verschil tussen een teamcoach en een Scrummaster?
En waarom is dat eigenlijk interessant?

Ik stond er nooit echt bij stil dat er een verschil zou kunnen zijn, totdat ik begon met de opleiding “Teamcoach”. Ik kreeg daar meer inzicht in wat de opleiding onder teamcoach verstaat. Dat zette me aan het denken. Want hoe verhoudt zich een Teamcoach tot een Scrummaster? Ze werken beiden met een team en willen dit team verbeteren, zodat teamleden prettiger kunnen werken en vooral gelukkiger zijn. Maar waar zit dan het verschil, als het er al is?

Volgens mij is het verschil dat de Scrummaster de coaching start vanuit het proces (Scrum) en de Teamcoach meer vanuit het team of de relatie. Als Scrummaster begin ik vooral door naar het proces te kijken en te kijken waar het beter kan. Eerst de rituelen op orde en daarna kijken naar de inhoud van het werk. Als dat allemaal een beetje draait, is er vervolgens ruimte voor de relaties en samenwerking. Dus eerst interventies op het proces.

Als teamcoach heb ik het gevoel dat je meer begint met het kijken naar de onderlinge relaties en samenhang. Dus meer directe interventies op het gebied van relaties.Maar is dit het verschil tussen de ‘functies’ of heeft dit meer te maken met de voorkeur/invulling door de Scrummaster/Teamcoach of de fase van het team?
Komt mijn manier van werken misschien doordat er vanuit scrum vooral op het proces gehamerd wordt? Het is namelijk een framework waarin vooral het proces centraal staat. En zit ik daardoor een beetje in een tunnelvisie?

Als Teamcoach kun je ook beginnen met het bekijken van het proces, maar als er geen framework ligt, kun je misschien lastiger het proces helemaal lostrekken van de relaties.Of bekijk ik het nu gewoon te veel vanuit mijn eigen standpunt? Is het vooral een persoonlijke/situationele keuze waarmee je start?

Is er dus wel een verschil tussen Scrummaster en Teamcoach? Of is een Scrummaster gewoon een Teamcoach, die gebruikmaakt van een specifieke toolbox en daardoor over het algemeen een wat ander startpunt heeft?

Als ik op zoek ga naar andere vergelijkingen tussen Scrummaster en Teamcoach kan ik eigenlijk niets vinden dat echt op een verschil in gaat. Het SAFe framework (een momenteel vooraanstaand overkoepelend framework in de scrum wereld) spreekt over Scrummaster/Teamcoach en maakt dus geen onderscheid.

Aan het begin van mijn opleiding heb ik geroepen: “Ik wil geen Teamcoach worden, ik wil alleen meer (theoretische) achtergrond en oefening om mijn Scrummasterschap beter te kunnen invullen”. Ondertussen ben ik erachter dat dat niet waar is. Ik wil vooral een langere relatie met een team aangaan en ze voor een langere periode helpen. Er zit namelijk voor mij geen wezenlijk verschil tussen de werkzaamheden van een Teamcoach en Scrummaster. Het startpunt is van belang, maar wat eigenlijk nog belangrijker voor mij is, is dat een Scrummaster per definitie onderdeel is van het team, terwijl een Teamcoach dat eigenlijk nooit is. Een Scrummaster coacht veel vaker en meer in het moment. Juist omdat hij onderdeel is van het team. Een Teamcoach, daarentegen,behandelt een bepaald vraagstuk in slechts een aantal sessies en is daarna weer weg. Dit is onder andere een reden waarom ik Scrummaster in plaats van Teamcoach wil zijn. Ik wil meer betrokken zijn bij het team en de mensen en daarmee wil ik dus een onderdeel zijn van de oplossing.

Vol vertrouwen kan ik nu dus zeggen wat ik doe:“Ik ben teamcoach en maak daarbij gebruik van het Scrum-framework om de werkzaamheden en het team structuur te geven. Ik ben daarbij ook onderdeel van het team”.